Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
EventExpert Finland (Y-tunnus 2760911-5)
Laitisenmäki 318 C
73320 Nilsiä
info@eventexpert.fi
www.eventexpert.fi

2. Yhteyshenkilöt
Teija Kemppi
puh. 0500 404330
info@eventexpert.fi
www.eventexpert.fi

3. Rekisterin nimi
EventExpert Finlandin asiakas- käyttäjä-, ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja EventExpert Finlandin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin ja sen kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin ja/tai markkinoinnin hoitamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, maksun valvonnan, yhteydenottojen, asiakaskyselyiden, uutiskirjeen lähettämisen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Seuraavien henkilöryhmien tietoja voidaan käsitellä: Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai asiakkaana olleen yrityksen tai työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, EventExpert -ohjelmiston käyttäjät tai markkinointiluvan antaneet.

Tietoja voi olla nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite.

Rekisterinpitäjän ylläpitämän EventExpert-palvelua käyttäneiden tahojen tapahtumiin tietonsa antaneiden henkilöiden tiedot tallennetaan niin kauan kuin on tarpeellista tapahtuman/tapahtuman järjestäjän kannalta, jonka jälkeen ne poistetaan, niitä ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Tietoja annetaan ainoastaan kyseisen tapahtuman tapahtumajärjestäjälle, johon henkilö on ilmoittautunut mutta ei koskaan muille.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan EventExpert Finlandin asiakkaiden tai asiakkaina olleiden ilmoittamista tiedoista, asiakastietojärjestelmän tietokannasta, laskutuksen tietokannasta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedoista, EventExpert-palvelun käyttötiedoista, yhteistyökumppaneilta, verkkosivustoilta sekä yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä ja markkinointiluvan EventExpert Finlandille antaneista henkilöistä.

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien sitä edellyttäessä. Reksiteritietoja voidaan jakaa konsernin sisällä (Tahko Experience Oy)

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen poistaminen

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät käyttöoikeudet sekä tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteröintitietoihin pääsee ainoastaan rekisterinpitäjä ja yrityksen tietoturvasta ja tekniikasta vastaava tekninen toimihenkilö. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus ja henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. EventExpert Finlandin ja asiakkaan välinen yhteys on salattua eli teknisesti suojattua.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne voidaan palauttaa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan säännöllisesti. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9.Oikeus tarkistaa ja muuttaa rekisterin tietoja sekä kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisterissä on. Pyyntö on toimitettava kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.